Projekty budowlane dróg dojazdowych do farm wiatrowych (m.in. Choceń, Udanin, Kobylany, Skurpie, Rajgród).

Projekt budowlany i wykonawczy połączenia drogowego Placu Piastowskiego z ul. Siemianowicką w Chorzowie Starym.