Tagi

Czy do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na budowę np. rowów drogowych, studni chłonnych, wylotów kanalizacji itp. konieczny jest plan zagospodarowania albo decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego?

Zagadnienie wzięło się z wątpliwości w urzędzie. Po przeprowadzonej sondzie wśród projektantów konkluzja była taka: Generalnie nie, ale jeśli urząd się uprze to trzeba uzyskać.
Czy do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na budowę np. rowów drogowych, studni chłonnych, wylotów kanalizacji itp. konieczny jest plan zagospodarowania albo decyzja o lokalizacji… https://droginwest.pl/blog/czy-do-uzyskania-pozwolenia-wodnoprawnego-na-budowe-np-rowow-drogowych-studni-chlonnych-wylotow-kanalizacji-itp-konieczny-jest-p/