Projekt Zjazdu - Dokumenty

  • Decyzja na lokalizację zjazdu wydana przez organ zarządzający drogą (np. Urząd Gminy, Zarządu Dróg Powiatowych, Zarząd Dróg Wojewódzkich. Na życzenie możemy również pozyskać decyzję lokalizacyjną zjazdu.
  • Mapa zasadnicza w skali 1:500 (preferowana wersja cyfrowa), którą można zakupić w Starostwie Powiatowym za ok 30zł.
  • Pełnomocnictwo do reprezentowania przed urzędami dla projektanta.

 

Organizacja Ruchu - Dokumenty

  • Projekt budowlany.
  • Mapa zasadnicza w skali 1:500 (preferowana wersja cyfrowa).
  • Pełnomocnictwo do reprezentowania przed urzędami dla projektanta.